IHR

Inom Västerås Stad finns en relativt ny verksamhet som går ut på att erbjuda den som har drabbats av en ny sjukdom intensiv rehabilitering i hemmet. Resultaten har varit väldigt positiva; och andra kommuner i länet följer utvecklingen med intresse. Här intervjuas Emelie Ågren, strateg på Vård- och Omsorgsförvaltningen vid Västerås Stad.