Hjärt- och kärlsjukdomar

Fredagen den 15 november hölls en Posterutställning av Centrum för klinisk forskning (CKF) vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Taltidningen fanns på plats.