Hjärt- lungräddning

I Västerås höll Carina och Marie en HLR-utbildning för synskadade i SRFs lokal på Klockartorpet. Taltidningen fanns på plats.