Hemtjänstindex

Hemtjänsten i Fagersta har gjort stora framsteg sedan förra året; det visar den årliga rankningen Hemtjänstindex. Taltidningen har ringt upp kommunens socialchef Ingrid Holmgren.