Gruppintervjuer – Västerås

Den 25 och 26 september genomförs ett antal gruppintervjuer i Västerås för att kartlägga de vanligaste fritidsintresse bland personer med funktionsnedsättning. Amir Noajnas på företaget Misa Kompetens berättar om intervjuerna.