Glaukominformation

Under Världsglaukomveckan fanns Glaukomföreningen Västmanland på plats i sjukhusentrén vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Taltidningen gjorde ett besök vid föreningens bord och träffade Kenneth Löfgren och Glenn Linder.