Gatuarbeten i Västerås

Under den kommande månaden genomförs ett par gatuarbeten som försämrar framkomligheten för såväl bilister som gångtrafikanter i City. Det berättar Västerås Stads gatuchef Linnea Viklund.