Funktionsrättsrådet – Sala

Hanna Westman från partiet Salas bästa som varit ordförande i funktionsrättsrådet de senaste fyra åren kommer att få ett nytt uppdrag efter årsskiftet. Taltidningen har ringt upp Hanna för att fråga vad som händer nu.