Full delaktighet

Under den allmänpolitiska debatten lyfte Fredrik Stockhaus Vänsterpartiet tillgänglighetsperspektivet vid bussutrop, självinloggning och digitala dokument. Taltidningen har intervjuat honom.