Fridnäs utvecklas – Västerås

Västerås Stad planerar för nya bostäder på Fridnäs och Stallhagen, men det är samtidigt viktigt att äldre bebyggelse inte påverkas alltför mycket. Här intervjuas planarkitekten Viktor Ståhl.