Framtidens Västmanland

Den närmaste tiden arrangerar Region Västmanland ett antal invånardialoger i länets kommuner. Taltidningen har intervjuat Maria Dellham, (M) ordförande i Beredningen för Invånardialog.