Framtidens dricksvattenförsörjning – Sala

Samhällstekniska Enheten vid Sala Kommun har inlett ett omfattande arbete för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Det berättar enhetschefen Åsa Kling.