Framtiden för Synskadades Riksförbund – Fagersta och Norberg

Vill du att Synskadades Riksförbund ska återuppta sin verksamhet i den norra länsdelen? Senare i höst har du chansen att tycka till i frågan vid ett konstituerande årsmöte för lokalföreningen SRF Norringarna. Här intervjuas Margareta Söderlund som arbetar med SRF:s verksamhet i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.