Föryngring av parkområden i Arboga

En del i parkområden i centrala Arboga är i stort behov av att fräschas upp och Arboga Kommunalteknik kommer successivt att åtgärda problemen. Här intervjuas arbetsledaren Jörgen Hellstrand.