Förtidsröstning

Taltidningen har gjort ett besök i Västerås Stadshus, en av de platser i Västmanland där det går att förtidsrösta.