Förnyat medborgarlöfte i Fagersta

I det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet förnyar Fagersta kommun och Polisen sitt medborgarlöfte var tredje månad. Taltidningen har ringt upp Fagerstas Kommunchef Karolina Berglund.