Förbättrad patientsäkerhet

Nu har sju av Västmanlands kommuner gått över till samma journalsystem som redan används inom Region Västmanland. Taltidningen har träffat Jonas Ekström, områdeschef Nära vård Region Västmanland.