Fönsterbidrag – Västerås

En del västeråsare, som äger sin egen bostad, kan ansöka om ett bidrag som lindrar bullernivån i deras hemmiljö. Här intervjuas Alexandra Trollberg på Teknik och Fastighetsförvaltningen vid Västerås Stad.