Fixar-Malte

Är du 67 år eller äldre, har en funktionsnedsättning eller är förtidspensionär och bor i Norberg har möjlighet att få hjälp av Fixar Malte. Taltidningen har ringt upp Jan-Olof ”Ola” Jonsson.