Fagerstas syn och hörselinstruktör informerar

Fagersta är en av de kommuner i länet som har en syn och hörselinstruktör. Hon heter Päivi Viitanen och i det här inslaget förklarar hon hur hon kan vara till hjälp för personer med synnedsättning.