Fagerstas budget

I Fagersta finns det utrymme för en del satsningar trots det svåra ekonomiska läget. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S).