Ett studiebesök på Hjälpmedelscentrum

Fredagen den 3 februari gjorde några medlemmar i Synskadades Riksförbund Västerås-Kolbäcksdalen ett studiebesök på Hjälpmedelscentrum i Västerås. Taltidningen har ringt upp en mycket nöjd föreningsordförande, Christer Laurén.