Ett rättighetsprojekt

Synskadades Riksförbund utbildar volontärer som kan fungera som juridiskt stöd när en person med synnedsättning ansöker om ledsagarservice enligt LSS (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade). Här intervjuas projektledaren Dennis Ivarsson.