Ett omfattande renoveringsarbete i Västerås

De kommande två månaderna renoveras Storbron vilket kan orsaka svårigheter för gångtrafikanter i delar av city. Här intervjuas Västerås Stads gatuchef Linnea Viklund.