Ett centrum i förändring

Hallstahammars Kommun genomför ett omfattande arbete för att förändra de centrala delarna av Hallstahammar och nu har du chansen att tycka till om den första etappen i processen. Här intervjuas kommunens samhällsbyggnadschef Anna Windal.