Ett 85-årsjubileum

Lördagen den 9 november har du chansen att vara med och fira Synskadades Riksförbund Västmanland, som uppnår den aktningsvärda åldern 85 år. Här intervjuas Monica Fredriksson, styrelseledamot i SRF Västmanland.