En visselblåsarfunktion

Länsstyrelsen i Västmanland har inrättat en ny visselblåsarfunktion där man kan anmäla allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats. Taltidningen har intervjuat Louise Klofelt, jurist och medarbetare i den nya funktionen.