En tillgängligare badplats i Surahammar

Surahammars kommunalteknik vidtar en rad åtgärder för att tillgänglighetsanpassa det kommunala utebadet. Taltidningen har ringt upp Mikael Berg, tillförordnad teknisk chef vid Surahammars kommun.