En seniordag i Sala

Tisdagen den 4 oktober blir en heldag för kommunens seniorer med föreläsare, utställare och mycket mer. Taltidningen har ringt upp Veronica Andersson, samordnare på Träffpunkten i Sala.