En sammanslagning i Köping

Två av kommunens förvaltningar slås samman, men de politiska nämnderna blir kvar. Taltidningen har ringt upp Köpings kommunchef David Schanzer-Larsen.