En olycka på sjön

Taltidningen följde med en av båtarna som deltog i en övning då man jobbade med ett scenario där det inträffat ett utsläpp i sjön Mälaren. Vi träffar Linda Rittberg från Kustbevakningen, Andreas Hjälm, Räddningstjänsten Mälardalen och Johan Ahlström, riskingenjör Västerås stad.