En nämnd blir två

Efter årsskiftet ersätts Hallstahammars nuvarande socialnämnd av en äldrenämnd och en individ- och arbetsmarknadsnämnd. Taltidningen har ringt upp Ingvor Regnemer (S).