En medborgarundersökning Sala

Nu i dagarna har ett antal slumpvis utvalda Salabor fått en försändelse från Statistiska Centralbyrån (SCB). Här intervjuas Anna Cedervång på Ekonomikontoret i Sala.