En medborgarundersökning – Köping

1200 kommuninvånare har fått Statistiska centralbyråns medborgarundersökning i brevlådan. Taltidningen har ringt upp Köpings socialdemokratiska kommunalråd för att fråga varför.