En kunskapssatsning

Tillsammans med tre andra regioner har Region Västmanland inlett en kunskapssatsning för att motverka psykisk ohälsa. Taltidningen har intervjuat Linda Sahlström, utvecklingsledare inom psykisk ohälsa.