En krisövning om dricksvatten

Hur hanterar kommunen en situation där dricksvattenförsörjningen är satt ur spel? Det var den övergripande frågan i en krisövning där ett stort antal kommunanställda deltog. Taltidningen har ringt upp kommunikationsstrategen Lena Bylund.