En handlingsplan i Sala

Sala kommun ska skapa en handlingsplan mot välfärdsbrottslighet. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad (S).