En broschyr om humlor

Länsstyrelsen i Västmanland har gett ut en broschyr om samtliga 24 sorters humlor som finns i länet. Det berättar biologen Karin Sandberg.