En berättarbänk – Norberg

Sedan förra veckan kan du ta del av Frida Hansdotters egna ord om det olympiska guldet i slalom genom att slå dig ner på en parkbänk. Det berättar kommunalrådet Johanna Odö.