Digitala låssystem inom hemtjänsten i Surahammar

Surahammars Kommun är på väg att införa ett nytt digitalt låssystem som ska underlätta både för personal och brukare. Här intervjuas Ann Eriksson, områdeschef inom äldreomsorgen i Surahammar.