Digi 60+ – Sala, Fagersta och Norberg

Det är ett projekt där den som är 60 år och äldre har chansen att förkovra sig i att använda Internet och smarta mobiltelefoner för att utför exempelvis bankärenden. Det berättar Helen Partanen på ABF Västerås som driver projektet.