Diabetesläkemedel

Under hösten har man i pressen pratat om brist på diabetesläkemedel. Taltidningen har träffat Lena Ottosson Bixo, överläkare och ordförande för läkemedelskommittén för att ta reda på mer.