Detaljplan på samråd – Sala

Just nu är en detaljplan ute på samråd; och den kan på sikt skapa ett stort antal nya bostäder i centrala Sala. Här intervjuas planarkitekten Jasmina Trokic.