Detaljplan på samråd – Köping

Nu kan du tycka till om en detaljplan för ett odlingslottsområde straxt utanför Köpings tätort. Det berättar planarkitekten Angelica Sjölund.