Detaljplan på samråd – Köping

Utrymme för detaljhandel samt en ny paddelhall. Dessa nytillskott kan bli verklighet i Nibble industriområde inom en inte alltför avlägsen framtid. Här intervjuas Leo Pedersen, planhandläggare vid Köpings kommun.