Den gömda historien

En berättelse om faror, flykt, svek och längtan i krigets skugga som bygger på den norske motståndsmannen Thor Bachs efterlämnade dokument.