Demokratiberedningen i Sala

I Sala kommun finns en demokratiberedning som är direkt underställd Kommunfullmäktige, men vilka är deras arbetsuppgifter? Taltidningen har ringt upp beredningens ordförande Emil Andersson-Bleckert (S).