Covid-19 läget den 8 oktober

I dag pratar vi om smittotal och klustersmitta i Västmanland, vaccinering och läget på Västmanlands sjukhus Västerås. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.