Covid-19 läget den 6 maj

Fortfarande en hög smittspridning av Covid-19 i länet och landet. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.