Covid-19 läget den 30 april

Fortfarande en hög smitta i länet men trots det har Västmanlands sjukhus ett gynnsamt läge. Taltidningen har träffat Lars Blad, biträdande smittskyddsläkare i Västmanland.